Tandem Hakkında

Tandem nedir?

Tandem bugün Avrupa’daki en yaygın ortaklaşa dil öğrenme şeklidir ve anadilleri farklı iki kişinin birbirlerinin dillerini ve kültürlerini öğrenmek için oluşturduğu dil öğrenme ortaklığıdır. Tandem’de öğrenirken her iki ortak hem uzman (öğreten) hem de öğrenen rollerini sırasıyla üstlenirler.

Tandem Dil Öğrenme Ortaklığının Türleri

A.  Yüzyüze Tandem’de farklı anadilleri olan iki kişi düzenli aralıklarla biraraya gelip öğrenmekte oldukları dilleri çalışır ve kültürel alışverişte bulunur. Bu çalışma ve alışveriş bir dil öğretmeninin veya Tandem koçunun verdiği çalışma materyalleri ile yapılabildiği gibi Tandem ortaklarının ihtiyaçları doğrultusunda birlikte belirledikleri konular ve materyaller ile de olabilir.  Bu Tandem türünde sözlü iletişim yoluyla sadece bir ya da birden çok dil becerisine (ör. Dinleme ve konuşma) odaklanılabilir. Yüzyüze Tandem'deki en önemli noktalardan biri her görüşmede her iki dile eşit oranda zaman ayırmasıdır.

B.  İnternet ile Tandem sayesinde farklı şehirler veya ülkelerde yaşayan kişiler Tandem çalışması yapabilir. Bu tip işbirliğinde, öğrenciler senkron (chat, Skype vb.) veya asenkron (e-posta, blog, forum, SMS) iletişim şekillerini kullanabilirler. Senkron iletişim yoluyla konuşma ve dinleme, asenkronda ise okuma ve yazma ön plana çıkar.

Tandem Dil Öğrenme Ortaklığı'nın Prensipleri:

1.     Karşılıklı olma.

Tandem dil öğreniminde partnerler öğrenmek için birbirini destekler. Hedef, birlikte çalışarak dil öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarmaktır. Öğrenme ortakları çalışmadan eşit oranda  faydalanmalıdır. Bunun için her iki dile olabildiğince zaman ayırılmalı ve partnerler dil öğrenme hedeflerine ulaşmaları konusunda birbirleri için çalışmalıdır.

 2.    Otonom Öğrenme.

Dil öğrenen kişiler bir dilin nasıl öğrenildiğini, Tandem’in nasıl işlediğini, hatalarını düzeltirken birbirlerine en iyi nasıl yardımcı olabileceklerini ve birbirlerinden ne bekleyebileceklerini bilmelidirler. Diğer bir deyişle, öğrenenler kendi öğrenimlerini düzenlemeli, öğrenmeye karşı tutumlarını yönetmeli, ve uygun öğrenme teknikleri ve stratejileri geliştirmelidirler. Tandem’deki otonom öğrenme  öğrenenlerin hem kendilerinin hem de partnerlerinin öğreniminin sorumluluğunu almak demektir.
 
Tandem Dil Öğrenme Ortaklığı'nın Avantajları:

 • “Native speaker”dan öğrenme fırsatı sunar.
 • Otonomdur:
  • Öğrencinin kendi öğrenme gereksinimlerine göre şekillenir.
  • Çalışma yeri ve zamanını öğrenci belirler.
  • Materyalleri / konuları öğrenci seçer.
 • Etkileşime dayalıdır: sosyalleşmeyide sağlar.
 • Farklı bir kültürü daha doğru yakından tanıma imkanı sağlar.
 • Kendi anadili ve kültürü hakkında farkındalık yaratır.
 • Öğrencinin bireysel dil öğrenme stratejileri geliştirmesini destekler.
 • Hayat boyu öğrenme temellidir.
 • Ücretsizdir.